W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych oraz uchylenie dyrektyw 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDRP” lub „Ogólne rozporządzenie o Danych”), chcemy przedstawić Ci informacje dotyczące Twoich danych osobowych, które są przez nas zbierane i przetwarzane w trakcie odwiedzania naszej witryny praes.pl, w tym zapisywane w plikach cookies oraz danych zbieranych podczas rozmów telefonicznych czy korespondencji e-mailowej z przedstawicielami firmy PRAES Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (takich jak np: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy).

Osobisty sprzęt ochronny, zabezpieczający przed upadkiem może być używany przez pracowników w wielu gałęziach przemysłu i w ratownictwie.

Produkty MSA są przeznaczone do zapobiegania upadkom przy pracy oraz ochrony przed konsekwencjami takich zdarzeń.

Statystyki dowodzą, że brak zabezpieczenia przed upadkiem jest główną przyczyną obrażeń i śmierci praconików. Linię produktów MSA Workman tworzą dobrej jakości,  komfortowe systemy ochrony przed upadkiem dla pracowników Twojej firmy.