Aparaty powietrzne

Ochrona dróg oddechowych niezależna od otaczającego powietrza: od aparatów wężowych przeznaczonych do długotrwałej pracy z poszczególnymi urządzeniami, np. w ograniczonych przestrzeniach, przez zależne od zewnętrznego dopływu powietrza do aparatów wężowych ze sprężonym powietrzem jak AirGo oraz innowacyjny AirMaXX. Wężowy aparat oddechowy używany jest w sytuacjach, gdy ochrona układu oddechowego wymagana jest przez długi czas i przeciw czynnikom, których nie da się przefiltrować. Aparaty wężowe na sprężone powietrze są rozwiązaniem zapewniającym ochronę przed czynnikami nieznanymi, a także w przypadku niedoboru powietrza np. podczas pożaru.

Aparat powietrzny butlowy (SCBA) jest niezależny od lokalnej atmosfery. Systemy AirMaXX, BD 96, BD mini, BD Compact oferują szeroką różnorodność zastosowań i możliwości. Zaczynając od najwyższej klasy AirMaXX z możliwą do regulowania długością stelaża do sprawdzonego w różnorodnych warunkach, lub kombinacji z systemami wężowymi do ekonomicznego BD Compact. Zaawansowana ochrona oraz sprawdzona technologia na najwyższym poziomie.

Aparaty oddechowe o zamkniętym obiegu powietrzaAparaty oddechowe z masą tlenotwórczą MSA stosuje się w atmosferze niosącej zagrożenia takie, jak dym, toksyczne gazy, czy deficyt tlenu. Doskonale sprawdzają się podczas ucieczki. Wybór odpowiedniego sprzętu umożliwia proste wsparcie lub pomoc w długotrwałej pracy ratownictwa. Aparaty tlenowe opierają się na ulepszonej zasadzie regeneracji powietrza tlenem produkowanym w reakcji chemicznej opartej na dwutlenku potasu. Cechą dla wszystkich urządzeń ochronnych MSA są ich kwalifikacje do długiego przechowywania w gotowości do użycia w połączeniu z minimum potrzeb konserwacji. Zgodność z CE, dla górnictwa i straży pożarnej. Jest dostępny również maksymalnie ekonomiczny zestaw szkoleniowy.

Wężowe aparaty oddechowe to oszczędna, długookresowa ochrona w czasie wykonywania czynności w jednym miejscu lub do pracy w trudno dostępnych miejscach, gdzie przestrzeń uniemożliwia zastosowanie butlowych aparatów powietrznych. konserwacyjnych.

Systemy wężowe do pracy w nieprzyjaznej atmosferze są odpowiednie do długo trwających czynności. Wytrzymałe wężowe aparaty oddechowe do użytku w przemyśle, budownictwie, czyszczeniu cystern i zbiorników.

Akcesoria do wężowych aparatów oddechowych

Aparaty oddechowe są zwykle używane do prac zewnętrznych, gdzie wężowe aparaty oddechowe są nieosiągalne, a użytkownik ma łatwy dostęp do czystego powietrza. Natomiast aparaty wężowe umożliwiają dostarczanie użytkownikowi świeżego powietrza spoza zanieczyszczonej atmosfery.

MSA oferuje szeroki asortyment butli powietrznych (kompozytowych lub stalowych), oraz innych przydatnych akcesoriów do transportu oraz przechowywania.

Urządzenia ostrzegające oraz sygnalizujące firmy MSA emitują silne sygnały dźwiękowe i wizualne. Ułatwiają odnalezienie rannej osoby. Mogą również stanowić pomoc bezpośrednio dla użytkownika. W połączeniu z tablicą monitorującą, centrum operacyjne zna status poszczególnych oddziałów i może podjąć odpowiednie kroki w przypadku zagrożenia. Sprzęt wizualny i poszukiwawczy (urządzenia na podczerwień) wspiera poszukiwania rannych. w zależności od wybranej opcji urządzenia ostrzegawcze monitorują: Ciśnienie, pozostały czas pracy, temperaturę oraz brak ruchu.

Jeśli spodziewamy się sytuacji, w której może wystąpić niedobór tlenu, urządzenie ucieczkowe na sprężone powietrze, zaprojektowane i stworzone przez MSA wesprze osobę uciekającą z niebezpiecznego obszaru. Butla na sprężone powietrze: 3l, 200 bar jest dostępna w wersji stalowej oraz kompozytowej.

BRAK OPISU

BRAK OPISU