Model Cavair AL zapewnia ochronę przed szkodliwymi oparami, gazami, cząsteczkami, substancjami chemicznymi, aerozolami oraz odpryskami. Jest to lekki kaptur z wizjerem i nagłowiem, gdzie powietrze dostarczane jest przez wężowy aparat oddechowy sprzężonego powietrza i zawór regulujący.

  • Wygodny również przy wydłużonym czasie pracy
  • Wyższy poziom bezuciskowości
  • Nowoczesny wygląd
  • Wymienialna uszczelka przy twarzy
  • Proste dostosowanie przepływu powietrza

Zagrożenia

Cząsteczki i Pył

Ograniczona przestrzeń

Toksyczna atmosfera nie stanowiąca bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia

Zastosowania

Chemia

Elektrownie i elektryczność

Malowanie natryskowe

Materiały niebezpieczne

Oczyszczanie ścieków

Odlewnie i huty

Olej i Gaz

Papier i miazga drzewna

Piaskowanie

Piaskowanie i szlifowanie

Przemysł budowlany

Przemysł farmaceutyczny

Przemysł nuklearny

Przemysł wydobywczy

Rolnictwo

Spawanie

Usuwanie azbestu

Dopuszczenia i normy

prEN 1835 klasa 2