Produkty uzupełniające do aparatów powietrznych butlowych

Urządzenia ostrzegające oraz sygnalizujące firmy MSA emitują silne sygnały dźwiękowe i wizualne. Ułatwiają odnalezienie rannej osoby. Mogą również stanowić pomoc bezpośrednio dla użytkownika. W połączeniu z tablicą monitorującą, centrum operacyjne zna status poszczególnych oddziałów i może podjąć odpowiednie kroki w przypadku zagrożenia. Sprzęt wizualny i poszukiwawczy (urządzenia na podczerwień) wspiera poszukiwania rannych. w zależności od wybranej opcji urządzenia ostrzegawcze monitorują: Ciśnienie, pozostały czas pracy, temperaturę oraz brak ruchu.

Następne pokolenie autonomicznego osobistego systemu bezpieczeństwa

System komunikacyjny pozwala użytkownikowi sprzętu ochronnego oddychać, komunikować się poza dostępnymi częstotliwościami radiowymi. System funkcjonuje w trybie otwartym, np. jest załączony do maski pełnotwarzowej albo w trybie zamkniętym np. wewnątrz kombinezonu ochronnego.

Efektywna metoda kontroli służąca do lokalizacji pojedynczych oddziałów. Informacje są zapisywane na wodoodpornej tablicy. Razem z danymi czasowymi, opcjonalnymi kluczami motionSCOUT oraz aparatem powietrznym zapewniają idealną ochronę. Pozwala centrum operacyjnemu na monitorowanie bezpieczeństwa ratowników w zakresie zasobu powietrza oraz czasu przebywania w akcji.