Detekcja

MSA jest dostawcą detektorów, które stale monitorują praktycznie wszystkie mogące pojawić się zagrożenia - wybuchu, ze strony gazów toksycznych, deficytu tlenu i pożaru stosując metody wykrywania, które najlepiej spełnią twoje oczekiwania i potrzeby.

MSA jest dostawcą detektorów, które stale monitorują praktycznie wszystkie mogące pojawić się zagrożenia - wybuchu, ze strony gazów toksycznych, deficytu tlenu i pożaru stosując metody wykrywania, które najlepiej spełnią twoje oczekiwania i potrzeby.

W celu zbadania w jakim stopniu człowiek jest zagrożony działaniem niebezpiecznych substancji znajdujących się w powietrzu atmosferycznym lub wybuchowych mieszanek gazów i oparów, odpowiednie oprzyrządowanie pomiarowe może zostać użyte do wykrycia, zmierzenia oraz monitorowania niebezpiecznych koncentracji tych związków. MSA AUER oferuje rozwiązanie problemów związanych z technikami mierzenia gazów, a także odzież ochronną konieczną do bezpiecznej pracy z materiałami zagrażającymi życiu, w szczególności takimi jak składowanie odpadów, praca na wysypiskach i składowiskach ścieków, praca z substancjami niebezpiecznymi w miejscach pracy, transport i składowanie substancji niebezpiecznych jak również wiele innych.

BRAK OPISU

BRAK OPISU

BRAK OPISU