Mierniki przenośne

W celu zbadania w jakim stopniu człowiek jest zagrożony działaniem niebezpiecznych substancji znajdujących się w powietrzu atmosferycznym lub wybuchowych mieszanek gazów i oparów, odpowiednie oprzyrządowanie pomiarowe może zostać użyte do wykrycia, zmierzenia oraz monitorowania niebezpiecznych koncentracji tych związków. MSA AUER oferuje rozwiązanie problemów związanych z technikami mierzenia gazów, a także odzież ochronną konieczną do bezpiecznej pracy z materiałami zagrażającymi życiu, w szczególności takimi jak składowanie odpadów, praca na wysypiskach i składowiskach ścieków, praca z substancjami niebezpiecznymi w miejscach pracy, transport i składowanie substancji niebezpiecznych jak również wiele innych.

Podkategorie

Głównym zastosowaniem wielogazowych wykrywaczy jest jednoczesne monitorowanie do pięciu gazów. Mierniki te mogą służyć zarówno do ciągłego jak i chwilowego pomiaru poziomu gazu. MSA oferuje pełen zakres akcesoriów do wielogazowych mierników, takich jak akumulatory, ładowarki, pompki czy zestawy do pobierania próbek.

Detektory pojedynczych gazów są skutecznym sposobem monitorowania poszczególnych gazów. MSA oferuje szeroki zakres rozwiązań dla wielu zastosowań i charakterystycznych dla nich gazów toksycznych wraz z pełnym wyposażeniem.

Miernik fotojonizacyjny, wykorzystujący technologię mikroprocesora, działa przy użyciu światła ultrafioletowego do jonizacji cząsteczek substancji chemicznych w stanie lotnym (gazy i opary). Odczyt w czasie rzeczywistym pozwala użytkownikowi na natychmiastową identyfikację stężenia. W zależności zestawu kalibracyjnego, gazy i opary mierzone są w przedziale od 0,1 do 2.000 ppm. PID firmy MSA wyrównuje automatycznie występowanie sygnałów wynikających ze zmian wilgotności powietrza.

Rurki wskaźnikowe są najprostszym rozwiązaniem jeśli sytuacja wymaga wykrycia wielu substancji różnego rodzaju. Dzięki długiemu czasowi ich magazynowania rurki wskaźnikowe są najbardziej odpowiednie do sporadycznych pomiarów. Obsługa rurek wskaźnikowych jest bardzo prosta i łatwa.

Wielofunkcyjna Stacja Galaxy, umożliwiająca proste i inteligentne testowanie i kalibrację przenośnych mierników gazu firmy MSA.