Fotojonizacja

Miernik fotojonizacyjny, wykorzystujący technologię mikroprocesora, działa przy użyciu światła ultrafioletowego do jonizacji cząsteczek substancji chemicznych w stanie lotnym (gazy i opary). Odczyt w czasie rzeczywistym pozwala użytkownikowi na natychmiastową identyfikację stężenia. W zależności zestawu kalibracyjnego, gazy i opary mierzone są w przedziale od 0,1 do 2.000 ppm. PID firmy MSA wyrównuje automatycznie występowanie sygnałów wynikających ze zmian wilgotności powietrza.

Zaprojektowany jako wszechstronny PID [miernik fotojonizacyjny] SIRUS można konfigurować w zakresie do 4 sensorów. Dzięki możliwości obsługi jedną ręką, jest idealnym przyrządem pomiarowym, jak również monitorującym urządzeniem osobistym o szerokim zakresie zastosowania. SIRUS charakteryzuje się wyjątkowo wielofunkcyjnym zastosowaniem: jednocześnie monitoruje lotne substancje organiczne [VOC] z dokładnością do ppm/ppb oraz dokonuje pomiarów gazów wybuchowych, zawartości tlenu, CO i H2S.