Rurki wskaźnikowe i pompki

Rurki wskaźnikowe są najprostszym rozwiązaniem jeśli sytuacja wymaga wykrycia wielu substancji różnego rodzaju. Dzięki długiemu czasowi ich magazynowania rurki wskaźnikowe są najbardziej odpowiednie do sporadycznych pomiarów. Obsługa rurek wskaźnikowych jest bardzo prosta i łatwa.

Rurki do wykrywania są najprostszym rozwiązaniem przy mierzeniu różnorodnych substancji w dużych odstępach czasu. Można je przechowywać przez długi czas bez konserwacji. Sposób przechowywania rurek do wykrywania bez więkrzych ograniczeń.

Pompka Gas-Tester II H wyposażona jest w licznik zassań, zapadkową blokadę, która przy ściśnięciu mieszka pompki gwarantuje stałą objętość zasysanej do pomiaru mieszanki oraz wskaźnik całkowitego rozprężenia mieszka. Gas-Tester II H można stosować z rurkami wskaźnikowymi MSA do precyzyjnych pomiarów.

Pompki Kwik-Draw pozwalają wykrywać gazy i opary za naciśnięciem rączki. Zintegrowany, łatwy w odczycie licznik zassań pokazuje dokładną liczbę wykonanych zassań i zapewnia zatrzymanie kiedy zassanie ma odpowiednie sprężenie.

Toximeter II jest sterowaną elektronicznie pompką do pomiarów za pomocą rurek wskaźnikowych z możliwością ciągłej pracy. Nie potrzeba nic więcej niż włożenie rurki do gniazda i wciśnięcie jednego klawisza.

Zestawy dobrane według zastosowania/pomiaru ze wszystkimi niezbędnymi rurkami w jednym opakowaniu. To pomaga użytkownikowi w takim ich rozmieszczeniu, aby wszystkie potrzebne rurki były dostępne za każdym razem, co ogranicza również koszty przechowywania.