Stacjonarne systemy detekcji gazu

MSA jest dostawcą detektorów, które stale monitorują praktycznie wszystkie mogące pojawić się zagrożenia - wybuchu, ze strony gazów toksycznych, deficytu tlenu i pożaru stosując metody wykrywania, które najlepiej spełnią twoje oczekiwania i potrzeby.

Ultra modern, modular control system for up to 256 sensors

Model 9010LCD współpracuje z jednym niezależnym czujnikiem/sensorem, natomiast model 9020LCD współpracuje z dwoma niezależnymi czujnikami/sensorami na moduł kontrolny dając znaczne oszczędności przy zachowaniu wysokiej wiarygodności i wyjątkowej efektywności kontroli pomiarów.

Jednostka kontrolna 9020-4 LCD współpracuje z czterema niezależnymi sensorami/przekaźnikami, wykrywa obecność gazów łatwopalnych, wybuchowych i toksycznych w wymagających warunkach na specjalnych tablicach.

Ustala standardy doskonałości w detekcji gazów