GasGard XL jest wyprodukowanym przez firmę MSA, Wielokanałowym Urządzeniem służącym do monitorowania poziomu tlenu oraz toksycznych i łatwopalnych gazów w zakładach przemysłowych. Z powodu swoistej wszechstronności i łatwości użycia, GasGard XL zapewnia ochronę przed potencjalnie niebezpiecznymi warunkami w różnych środowiskach pracy i nadaje się do praktycznie wszystkich zastosowań mających na celu zdrowie i bezpieczeństwo.
GasGard XL oferuje niezawodność w kompaktowej i solidnej obudowie ściennej, wyprodukowanej z ognioodpornego materiału o klasie ABS. Duży, czytelny, wyświetlacz graficzny LCD, zapewnia wielojęzyczną informację o stężeniu gazów i innych zdarzeniach w czasie rzeczywistym. Dodatkowo pozwala na pełną diagnozę systemu. Pojedyncze diody LED przy każdym kanale podkreślają wizualnie określone funkcje, np. alarmy. Wewnętrzny sygnał dźwiękowy jest wzmocniony wyjściem zewnętrznym z przekaźnikiem.

GasGard XL może być łatwo konfigurowany. W zależności od zamontowanej ilości indywidualnych kart wejściowych można podłączyć do ośmiu zdalnych głowic pomiarowych.

Z dwoma alarmami na kanał, GasGard XL działa w połączeniu ze sprawdzonymi, zdalnymi głowicami pomiarowymi MSA [wybuchowe i toksyczne lub tlenowe 4–20 mA], jak również z sensorami spalania katalitycznego.

Właściwości i Korzyści

 • Możliwość poszerzenia o 8 niezależnych kanałów przy użyciu portów wejściowych
 • Solidna obudowa do montowania na ścianie, wytworzona z ognioodpornego materiału o klasie ABS
 • Duży wyświetlacz graficzny z łatwymi w obsłudze ikonami oraz wszystkimi widocznymi kanałami
 • Przypisane klucze sprawiają, że wszystkie funkcje są dostępne z przedniego panelu
 • Wielojęzykowy wyświetlacz wybierany poprzez menu
 • W pełni konfigurowalny kluczem/laptopem poprzez USB lub połączenie RS485 ModBUS
 • Dziennik zdarzeń przesyłany przez galwanicznie izolowany RS485 lub USB
 • Ethernet ModBUS TCP/IP
 • Wspólna tablica przekaźnikowa dla pierwszego i drugiego Poziomu Alarmowego, Syreny 1 i 2 oraz Awarii
 • Wewnętrzny brzęczyk, 85 dB
 • Kalibracja manualna oraz „wykonywana przez jedną osobę“ z zachowaniem wartości

Zagrożenia

Atmosfera łatwopalna

Deficyt tlenu

Rozbryzg Chemiczny

Tlen

Toksyczna atmosfera nie stanowiąca bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia

Toksyczna atmosfera stanowiąca bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia

Toksyczność

Zastosowania

Detekcja rozpuszczalników

Detekcja tlenu w laboratoriach

Detekcja tlenu w oczyszczalniach ścieków
Detekcja w garażach

Detekcja w oczyszczalniach ścieków

Przechowywanie materiałów niebezpiecznych

Wykrywanie wycieku substancji toksycznych i wybuchowych w zakładach chemicznych

Wykrywanie wycieku substancji wybuchowych w zakładach chemicznych

Dopuszczenia i normy

ATEX 94/9/EC, EN 50270 [EMC]
EN 50402, EN 61010-1
[Dyrektywa dot. Niskiego Napięcia]
EN 61779-1, EN 61779-4
SIL 2 [w toku]

Pobierz kartę produktu

GasGard XL