Hełmy V-Gard® 930 charakteryzują się dynamicznym projektem oraz skorupą z tworzywa ABS premium dla maksymalnej wytrzymałości. Dostępne ze zintegrowanymi okularami wewnętrznymi. Dostępne opcje hełmu - kolory, naklejki, kieszenie na identyfikator, zaczepy do latarki, indywidualny projekt MSA Logo. 

  • skorupa z materiału ABS, odporna na UV 
  • wysoki poziom mechanicznej odporności
  • więźba Fas-Trac III dla ponadprzeciętnego komortu
  • wbudowane okulary ochronne zintegrowane z hełmem
  • osłona twarzy certyfikowana do ochrony przed łukiem elektrycznym
  • osłona twarzy certyfiowana na ochronę przed rozpryskiem chemikaliów
  • osłona twarzy certyfikowana na ochronę przed rozpryskiem płynnego metalu

Zastosowania

Przemysł budowlany

Przemysł energetyczny

Przemysł petrochemiczny

Dopuszczenia i normy

Certyfikowana przez jednostkę notyfikowaną CE APAVE (0082) zgodność z:
EN397:2012, przemysłowe hełmy ochronne z opcjonalną ochroną przed bardzo niską temperaturą (-30°C), deformacją boczną (LD), rozpryskami stopionego metalu (MM), 440V AC (instalacja elektryczna)
EN 50365 klasa elektryczna 0 napięcie nominalne do 1000 V AC i 1500 V DC
Certyfikat CE V-Gard 950 EN397/EN50365
Certyfikowana przez jednostkę notyfikowaną CE DINCERTCO (0196) zgodność z:
EN166:2001 osobiste środki ochrony oczu 2C-1,2 1 3 B 8-1-0 9 KN)
2C-1.2 = Filtrowanie UV zgodnie z EN170:2002
1 = Klasa optyczna
3 = Ochrona przed rozpryskiem cieczy
B = Odporność na uderzenia o średniej energii 120 m/s
“8” = Odporność na łuk elektryczny według EN166:2001
“1”= Klasa ochrony 1 (4 kA) według GS-ET-29
“0”= Najlepsza klasa przewodzenia światła według GS-ET-29 =, VLT>75%
9 = Odporność na stopione metale i gorące ciała stałe
K = Odporność na uszkodzenia powierzchniowe przez drobne cząsteczki zgodnie z EN 168: 2001, ustęp 15
N = Odporność na zaparowanie
Certyfikat CE V-Gard 950 EN166 GS-ET-29
System zapewnienia jakości produkcji WE na drodze monitoringu przeprowadzonego przez jednostkę notyfikowaną CE UTAC (0069) CEE
Declaration of Conformity Certyfikat INERIS zgodności z EN 13463-1: 2001 do bezpiecznego użytkowania w obszarach ATEX*
(Świadectwo ELECTROSTATIC-INERIS nr 29406)
– Pył: strefy 20, 21, 22 (wszystkie strefy)
– Gaz: strefy 1 i 2 w grupie gazów IIA (propan)
* Uwaga: pracując w obszarze ATEX użytkownik musi być wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE) np. obuwie antyelektrostatyczne (oporność doziemna mniejsza niż 1,108Ω), nie tylko odpowiedni hełm przemysłowy!
Dodatkowe testy pasków: Przekracza wartości odblaskowe normy EN 12899-1:2007 dla materiałów klasy RA2.

Pobierz kartę produktu

Karta katalogowa V-Gard 950