wirless world msa

Technologia bezprzewodowa Bluetooth® daje olbrzymią swobodę komunikacji. Pracując na statku, inżynier instalacyjny, pracownik budowlany, w przemyśle albo nawet w przydomowym garażu, każdy może być wolny od przewodów, komunikuje się nie angażując w tę czynność rąk.

  • Idealna komunikacja bez konieczności zdejmowania ochronników słuchu
  • Ochronniki słuchu, które mogą być podłączone bezprzewodowo np. do telefonów komórkowych
  • Eliminuje potrzebę przeciągania przewodów pomiędzy słuchawkami oraz telefonem
  • Dwutorowa komunikacja z minimalną interferencją tła.

Zagrożenia

Hałas

Zastosowania

Chemia

Elektrownie i elektryczność

Oczyszczanie ścieków

Odlewnie i huty

Olej i Gaz

Papier i miazga drzewna

Piaskowanie

Piaskowanie i szlifowanie

Przemysł budowlany

Przemysł farmaceutyczny

Przemysł nuklearny

Przemysł spożywczy

Przemysł wydobywczy

Rolnictwo

Rząd

Spawanie

Dopuszczenia i normy

Modele z pałąkiem EN 352-1,
(CutOff i Dual EN352-4)

Modele montowane do kasku EN 352-3,
(CutOff and Dual EN352-4)