Aparaty ucieczkowe na sprężone powietrze

PremAire Escape

Jeśli przypuszczasz że może dojść do sytuacji niedoboru tlenu lub stężenia toksycznych substancji, aparat ucieczkowy jest opcją alternatywną, a firma MSA jest gotowa zaproponować ją tobie..

S Cap Aire

S-Cap-Air firmy MSA jest aparatem oddechowym na sprężone powietrze o stałym przepływie powietrza, zaprojektowanym by wesprzeć osobę uciekającą z niebezpiecznego obszaru, gdzie istnieje ryzyko niedostatku tlenu, lub stężenia toksycznych substancji. Aparat jest bardzo prosty w obsłudze – wystarczy otworzyć zawór i założyć kaptur.

PremAire Escape

PremAire Escape to ewakuacyjne urządzenie oddechowe na sprężone powietrze (EN 402) o krótkim czasie działania, które zapewnia ochronę dróg oddechowych podczas ucieczki z miejsc skażonych.