Filtry i pochłaniacze

Ochrona układu oddechowego przy użyciu elementów oczyszczających jest zależna od otaczającego powietrza. Aby użyć elementów oczyszczających typ, właściwości oraz skład niebezpiecznych środków w atmosferze muszą być znane. Zawartość tlenu we wdychanym powietrzu musi być wystarczająca i wynosić przynajmniej 17%. Podczas używania filtrów cząsteczkowych nie mogą występować żadne niebezpieczne gazy, z kolei przy używaniu pochłaniaczy nie mogą występować niebezpieczne cząsteczki, pyły. W przypadku wątpliwości należy zastosować filtropochłaniacze. Najczęściej używanymi są pochłaniacze typu ABEK, ponieważ zapewniają ochronę przeciwko wielu zagrożeniom. By móc wybrać właściwy element oczyszczający Patrz nasz Przewodnik po wyborze filtrów.

Elementy oczyszczające stosowane są z maskami i półmaskami oraz z urządzeniami wentylacyjnymi jako sprzęt oczyszczający do ochrony układu oddechowego w przypadku, gdy w atmosferze występują niebezpieczne gazy, opary i mgły.

Pełen zakres wkładów przeciwchemicznych, cząsteczkowych i połączenie filtrów z maskami serii Advantage. 

Zapewnia ochronę przeciw toksycznym gazom i oparom. Zapewnia ochronę klasy P3 przeciw cząsteczkom. Filtr przeciwgazowy klasy 1 lub 2.

Lekkie filtry cząsteczkowe kompatybilne w maskami Advantage

 

AX - zakres ochrony przed gazami organicznymi i oparami o niskiej temperaturze wrzenia z grupy 1 lub 2 [ punkt wrzenia < 65 st. C]. Zabezpieczają przed oparami rtęci (hg), gazami Nitro (No), tlenekiem węgla(CO) oraz Raadioaktywną jodyną (Reaktor)

Opatentowana technologia elementów TabTec® umożliwia zastosowanie zminimalizowanej obudowy przy zachowaniu wysokiej wydajności oczyszczania.