Elementy oczyszczające stosowane są z maskami i półmaskami oraz z urządzeniami wentylacyjnymi jako sprzęt oczyszczający do ochrony układu oddechowego w przypadku, gdy w atmosferze występują niebezpieczne gazy, opary i mgły.

  • Ochrona przeciw gazom toksycznym, parom organicznym, nieorganicznym, kwaśnym, oraz amoniakiem
  • Pochłaniacze gazowe klasy 1, 2 oraz 3, według ich pojemności sorpcyjnej
  • Pochłaniacze jednorazowe (A, B, E, K, AX), albo wielokrotnego użytku (ABEK)

Zagrożenia

Nieprzyjemny zapach

Toksyczna atmosfera nie stanowiąca bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia

Zastosowania

Chemia

Elektrownie i elektryczność

Materiały niebezpieczne

Odlewnie i huty

Olej i Gaz

Papier i miazga drzewna

Rolnictwo

Dopuszczenia i normy

EN 14387

Pobierz kartę produktu

Elementy oczyszczające