Ochrona przed upadkiem

Osobisty sprzęt ochronny, zabezpieczający przed upadkiem używany jest przez pracowników w wielu gałęziach przemysłu. Jest skonstruowany i używany w celu zapobieganiu wypadkom podczas wykonywania pracy na wysokości oraz w celu ochrony przed konsekwencjami takich wypadków. 

Linki z amortyzatorem - pochłaniaczem energii ogranicza nie tylko siłę działającą na ciało w wyniku upadku, ale także na miejsce kotwiczenia. 

Urządzenia samohamowne są szybkodziałającymi elementami systemu zapobiegania upadkowi, które ograniczają odległość swobodnego spadania, odległość zwalniania oraz siłę swobodnego spadania, pozwalając użytkownikowi jednocześnie na swobodny ruch. Przyrządy SRL są doskonałe do prac na drabinach lub do innych zastosowań, w których konieczna jest pionowa mobilność.

Złączki kotwiczące są kompatybilne z urządzeniami MSA do pracy w ograniczonych przestrzeniach. Szeroki wybór urządzeń pozwoli z pewnością użytkownikowi dobrać sprzęt tak, aby jak najlepiej spełniał jego oczekiwania. 

BRAK OPISU

BRAK OPISU

Urządzenia ograniczające i pozycjonujące używane są przede wszystkim w celu ochrony pracownika przed wypadnięciem oraz do stabilizacji podczas wykonywania prac na wysokości. Urządzenia łączą punkt kotwiczenia z uprzężą i nie powinny być nigdy stosowane do zatrzymania upadku