Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRAES.PL

Właścicielem Sklepu Internetowego znajdującego się pod adresem www.praes.pl jest firma PRAES Sp. z o.o. wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej

NIP 967 11 33 649
Sąd Rejonowy Bydgoszcz
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000077838
Kapitał zakładowy 150,000,00 PLN

Telefoniczny kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sklepu internetowego 48 601 732 057. Pocztę elektroniczną (e-mail) prosimy kierować pod adres: biuro@praes.pl
Korzystanie ze Sklepu internetowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Akceptacji regulaminu Klient dokonuje każdorazowo przed złożeniem zamówienia zaznaczając właściwe pole w formularzu rejestracyjnym.

DEFINICJE

Terminy używane w Regulaminie:

Klient – Przedsiębiorca (Firma) lub Konsument (Osoba fizyczna), która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, dokonała Rejestracji i używa strony internetowej w celu dokonania zakupu towarów w Sklepie internetowym;

Sprzedawca – PRAES Sp. z o.o., ul. K. Szajnochy 18/20, 85-738 Bydgoszcz. NIP 9671133649

Rejestracja – Wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie internetowej, poprzez podanie wymaganych danych osobowych, konta e-mail oraz ustalenie przez niego hasła w celu pełnego korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego;

Umowa Sprzedaży – umowa zawarta przez PRAES Sp. z o.o. z klientem sklepu internetowego, w sposób określony w niniejszym Regulaminie;

Dostawa – dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę zamówionego towaru, stanowiące wykonanie świadczenia przez PRAES Sp. z o.o. na podstawie Umowy Sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu usług Dostawcy zewnętrznego – kuriera;

Dowód sprzedaży – do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub – na życzenie Zamawiającego fakturę VAT. Dowód sprzedaży wystawiamy, kiedy zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do odbioru / wysyłki.

 

§1 ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

2. Zamówienie są realizowane od godziny 8:00 do godziny 16:00 każdego dnia tygodnia z wyłączeniem soboty, niedzieli i dni ustawowo wolnych od pracy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji zamówień w dni świąteczne lub ustawowo wolne od pracy.

3. Po wybraniu towarów dostępnych w Sklepie internetowym, Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość kontroli koszyka i wielkości zamówienia. Po podjęciu decyzji o zakupie, Klient w celu złożenia zamówienia, zostanie przekierowany do formularza, umożliwiającego zalogowanie się, gdzie zobowiązany będzie podać swój adres e-mail i hasło.

4. Do składania zamówień nie jest wymagane zarejestrowanie się. Można składać zamówienia bez rejestracji. Również możliwe jest składanie zamówień za pomocą formularza rejestracyjnego, umieszczonego na Stronie internetowej. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez Sprzedawcę danych niezbędnych do wykonania Umowy Sprzedaży.

 

§2 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby termin Dostawy towaru był jak najkrótszy. Wysyłki przygotowywane są zazwyczaj następnego dnia roboczego po złożeniu zamówienia i potwierdzeniu płatności – jeżeli wymagane było, aby płatność za towar wpłacona została z góry.

3. W przypadku, gdy Klient – Firma składa zamówienie, przed jego realizacją wymagane jest podanie danych firmy oraz upoważnienie dla firmy PRAES Sp. z o.o. na wystawianie faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

4. Odbioru towaru można dokonać osobiście lub przez osobę pisemnie przez niego upoważnioną. Osoba odbierająca, zobowiązana jest mieć przy sobie fakturę lub e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.

5. W przypadku braku możliwości wykonania Umowy zgodnie z zamówieniem Klienta spowodowanym brakiem którejkolwiek z pozycji zamówienia, z Klientem skontaktuje się pracownik Sprzedawca w celu ustalenia zasad wykonania Umowy. Zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji, gdy Klient wyrazi na to zgodę. W przypadku niewyrażenia zgody przez Klienta Umowa wygasa, a zamówienie nie zostanie zrealizowane.

6. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej, pracownika Poczty Polskiej lub pracownika Sprzedawcy (w przypadku Transportu własnego Sprzedawcy), czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem. Podpis Klienta na liście przewozowym, oznacza potwierdzenie zgodności Dostawy z Umową Sprzedaży.

7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta. Sprzedawca złoży Klientowi oświadczenie o przyjęciu oferty w formie listu wysłanego na adres e-mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z momentem złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty przez Sprzedawcę.

8. Oferty pochodzące z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane, o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika Sprzedawcy. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie znajdzie pkt. 4 znajdujący się powyżej.

9. Realizujemy zamówienia z dostawą tylko na terenie Unii Europejskiej na zasadach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT). Więcej w zakładce koszt dostawy.

10. Zamówienia, które nie mogą być zrealizowane z powodu braku towaru zostaną anulowane.

 

§3 WYSTAWIANIE FAKTUR VAT

1. Klient/przedsiębiorca, który stanowi podmiot gospodarczy i chce otrzymać Fakturę VAT w czasie składania zamówienia powinien podać numer NIP w wyznaczonym do tego polu “NIP” na stronie internetowej pod polem “Firma” w adresie rozliczeniowym.

2. Fakturę kontrahent/klient może dostać tylko przy zakupie.

3. Imię i nazwisko wpisywane przy adresie rozliczeniowym nie są widoczne na fakturze. Służą wyłącznie do celu kontaktowania się w sprawie zamówienia.

4. Dla osób fizycznych na fakturze nie musi być numeru NIP.

 

§4 SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Płatność gotówką przy odbiorze towaru dla zamówień, których wartość brutto nie przekracza 5,000 zł (pięciu tysięcy złotych).

2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)

3. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl. Do wykonania płatności za pomocą karty płatniczej niezbędne jest podanie danych: numeru karty, imienia i nazwiska posiadacza karty, terminu ważności i kodu CVV2/CVC2 znajdującego się na rewersie karty płatniczej. Przy transakcjach realizowanych kartą płatniczą i e-przelewem za pośrednictwem Przelewy24.pl administratorem danych osobowych są Przelewy24.pl. Ewentualne koszty przewalutowania ponosi klient.

4. Płatność kartą przy odbiorze towaru u kuriera.

5. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy z odroczonym terminem płatności, po odbiorze towaru. Zamówienia dla wybranych przez Sprzedawcę Klientów.

6. Przy realizacji większych zamówień może być pobierana zaliczka. Kwota zaliczki zostanie określona indywidualnie w zależności od wielkości zamówienia przez pracownika Sklepu.

7. Do realizacji zamówień, które posiadają informację, iż produkt jest pod zamówienie wymagana jest cała wpłata za towar + koszt wysyłki z góry.

 

§5 CENY

1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym podane są w złotych polskich i są cenami netto, bez podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów Dostawy, które są uwidocznione jako odrębna pozycja na fakturze VAT.

2. Koszty Dostawy są zależne od sposobu odbioru towaru i sposobu płatności. Określone są w osobnym formularzy Koszt i warunki transportu.

3. Podane ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Klienta, z zastrzeżeniem §2 pkt. 7.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, dostępnych w Sklepie internetowym towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

5. Treść Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

 

§6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ ZWROTY TOWARU

1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni od dnia odebrania przesyłki z zamówionym towarem, składając w tym celu Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest na końcu regulaminu.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument zobowiązany będzie odesłać otrzymany towar w stanie niezmienionym, oryginalnie zapakowany i nieuszkodzony wraz z paragonem. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od wysłania zgłoszenia o odstąpieniu od umowy. Konsument otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionego towaru po dostarczeniu towaru wraz z paragonem oraz wypełnionym formularzem zwrotów.

3. Konsument sam odsyła towar do Sprzedawcy. Sam również decyduje, w jaki sposób towar zostanie dostarczony do Sprzedawcy.

4. Kupujący nie będący Konsumentem nie może dokonać zwrotu towaru.

5. W wyjątkowych przypadkach Klient (Przedsiębiorca) może wymienić towar w stanie niezmienionym, oryginalnie zapakowany i nieuszkodzony po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem PRAES Sp. z o.o. celem omówienia warunków wymiany. Wymiana powinna nastąpić niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od dokonania zakupu.

6. Hurtownia PRAES Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek, zwrotów bez wcześniejszego uzgodnienia.

7. Zwrot wpłaconej kwoty dokonywany jest po otrzymaniu od Klienta podpisanej faktury korygującej.

8. Koszty związane z wysyłką i zwrotem towaru ponosi Przedsiębiorca.

9. Przy rezygnacji z zamówienia kwota podlegająca zwrotowi pomniejszana jest o koszty transportu Przedsiębiorcy w wysokości kosztów dostawy na fakturze.

10. Zwrot kwoty nastąpi maksymalnie do 14 dni.

11. Detektor stacjonarne, przenośne i rurki wskaźnikowe nie podlegają zwrotowi. 

 

§8 OPISY TOWARÓW

Sprzedawca informuje, iż opisy towarów, dostępnych w Sklepie internetowym, są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Sprzedawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezgodności lub błędy w opisach podawanych przez producenta lub dystrybutora danego produktu. Nie ponosi również odpowiedzialności za zmiany, które wprowadza producent lub dystrybutor, nie informując o tym Sprzedawcy.

 

§9 REKLAMACJE

Sklep ponosi odpowiedzialność za wady towaru.

1. Wszelkie niezgodności w zamówieniu klient powinien zgłosić zaraz po otrzymaniu towaru, nie później niż do 2 dni roboczych drogą mailową na sklep@praes.pl.

2. Jeśli zakupiony towar posiada wady fabryczne Sprzedawca wymieni go na towar wolny od wad. W tym celu Klient powinien powiadomić niezwłocznie Sprzedawcę e-mailem sklep@praes.pl lub pocztą tradycyjną oraz odesłać wadliwy towar na adres Sprzedawcy ul. K. Szajnochy 18/20, 85-738 Bydgoszcz firmą kurierską wraz z fakturą lub paragonem sprzedaży doręczonymi przy dostawie wypełniając dane zawarte w Formularzu Reklamacji. Faktura sprzedaży lub paragon z odpowiednią adnotacją o dokonaniu reklamacji zostanie zwrócona Klientowi wraz z dostarczeniem wymienionego towaru.

3. Termin rozpatrywania reklamacji towaru zakupionego przez Konsumenta wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej reklamowany towar. Jeżeli Sprzedawca, który otrzymał od Kupującego będącego Konsumentem żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione. Termin rozpatrywania reklamacji dotyczący Kupującego będącego Przedsiębiorcą wynosi 30 dni.

4. Sprzedawca może zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o uzupełnienie danych Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niekompletne.

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar wadliwy zostanie wymieniony na wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny towar, mogący stanowić substytut wadliwego towaru albo zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego towaru.

6. W przypadku towarów zakupionych w promocji wymiana możliwa pod warunkiem dostępności towaru.

7. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail, adres poczty tradycyjnej lub telefonicznie.

8. Klienci będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmieniony Regulamin publikowany będzie na Stronie internetowej i zacznie obowiązywać po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania Umowy Sprzedaży.

 

§11 POLITYKA PRYWATNOŚCI  

Zakładka – Polityka Prywatności

Dotyczy odstąpienia od umowy – zwrotu towaru wyłącznie przez konsumenta (Osoba fizyczna).*

(formularz ten należy skopiować i wypełnić, odesłać na adres e-mail: sklep@praes.pl oraz załączyć z dowodem zakupu wraz z przesyłką).

Dane konsumenta

Imię i nazwisko

Pełny adres pocztowy

Tel i adres e-mail

Dane sprzedawcy

Nazwa strony www

Adres pocztowy

Tel i adres e-mail

Zamówienie nr

Data zawarcia umowy

Data odbioru towaru

Nr paragonu

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży/zwrocie następujących rzeczy:

Preferowany zwrot płatności: przelew / gotówka (**)

nr konta……………………………………………………………………………………………………………… Data

Podpis konsumenta

(*) PRAES Sp. z o.o. nie przyjmuje przesyłek, zwrotów bez wcześniejszego uzgodnienia.

(**) Niepotrzebne skreślić.