Kombinezony wykonane są, z wielowarstwowego materiału, który składa się z tkaniny nośnej, wielowarstwowego laminatu i powłok elastomerowych. Ochrona przed chemikaliami stałymi, płynnymi, gazowymi i oparami. Zapewnia odporność mechaniczną. Jest odporny na działanie zarówno płomieni, jak i niskich temperatur (-60°C). Część twarzowa zintegrowana z wymienną maską 3 S. Powietrze dostarczane z zewnątrz, przykładowo z aparatu oddechowego na sprężone powietrze założonego na zewnątrz kombinezonu. System podwójnych rękawiczek i wymiennych butów

  • Najwyższa ochrona przed stałymi, ciekłymi i gazowymi substancjami chemicznymi
  • Ochrona przed krótkim kontaktem z ogniem
  • Wysoka odporność mechaniczna
  • Trudne odkażanie, do 75 °C

Zagrożenia

Cząsteczki i Pył

Dym

Ograniczona przestrzeń

Rozbryzg Chemiczny

Toksyczna atmosfera nie stanowiąca bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia

Toksyczna atmosfera stanowiąca bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia

Zastosowania

Chemia

Elektrownie i elektryczność

Materiały niebezpieczne

Oczyszczanie ścieków

Olej i Gaz

Przemysł farmaceutyczny

Przemysł nuklearny

Dopuszczenia i normy

EN 943, część 1 i 2, typ 1b ET
PPE directive 89/ 686/ EEC